Grota Roweckiego 123/17, 52-232 Wrocław

Wyceny instrumentów finansowych

Wyceny instrumentów finansowych

Wyceny instrumentów finansowych

Wyceny instrumentów finansowych

Wyceny instrumentów finansowych

Wyceny instrumentów finansowych

Wyceny instrumentów finansowych

Wyceny instrumentów finansowych

Wyceny instrumentów finansowych

Wyceny instrumentów finansowych

Wyceny instrumentów finansowych

Wyceny instrumentów finansowych

Wyceny instrumentów finansowych

Wyceny instrumentów finansowych

Wyceny instrumentów finansowych

Szkolenia według województw i miast

    W przypadku zainteresowania szkoleniem zamkniętym proszę wypełnić formularz.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości instrument finansowy to kontrakt, który powoduje powstanie aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego albo instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron pod warunkiem, że z kontraktu zawartego między dwiema lub więcej stronami jednoznacznie wynikają skutki gospodarcze, bez względu na to, czy wykonanie praw lub zobowiązań wynikających z kontraktu ma charakter bezwarunkowy czy warunkowy.

Instrumenty finansowe powinny być wyceniane okresowo i na dzień bilansowy. Polski Instytut Podatków i Rachunkowości Sp. z o.o. wykonuje wyceny instrumentów finansowych. Dla naszych Klientów przygotowujemy wyceny w szczególności dotyczące:

  • akcji,
  • udziałów,
  • praw poboru,
  • praw do akcji,
  • obligacji,
  • kredytów,
  • pożyczek.

Wyceny są przygotowywane przy zachowaniu najwyższego stopnia profesjonalizmu i są przygotowywane przez ekspertów Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości Sp. z o.o.