Grota Roweckiego 123/17, 52-232 Wrocław

Usługi księgowe (Rachunkowe)

Usługi księgowe (Rachunkowe)

Usługi księgowe (Rachunkowe)

Usługi księgowe (Rachunkowe)

Usługi księgowe (Rachunkowe)

Usługi księgowe (Rachunkowe)

Usługi księgowe (Rachunkowe)

Usługi księgowe (Rachunkowe)

Usługi księgowe (Rachunkowe)

Usługi księgowe (Rachunkowe)

Usługi księgowe (Rachunkowe)

Usługi księgowe (Rachunkowe)

Usługi księgowe (Rachunkowe)

Usługi księgowe (Rachunkowe)

Usługi księgowe (Rachunkowe)

Szkolenia według województw i miast

  W przypadku zainteresowania szkoleniem zamkniętym proszę wypełnić formularz.

Polski Instytut Podatków i Rachunkowości Sp. z o.o. specjalizuje się w obsłudze księgowej małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia ewidencji księgowych oraz rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Nasza firma  bierze pełną odpowiedzialność za prawidłowe rozliczenia z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Działalność Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości Sp. z o.o. objęta jest obowiązkowym ubezpieczeniem od Odpowiedzialności Cywilnej.

W ramach naszych usług księgowych oferujemy:

 • prowadzenie ksiąg handlowych,
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego,
 • prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie i analizowanie bilansu zysków i strat oraz przepływów środków pieniężnych,
 • sporządzanie deklaracji wstępnych i ostatecznych z tytułu podatku dochodowego,
 • sporządzanie deklaracji do GUS.

Na życzenie Klienta przygotowujemy również specjalne opracowania, zestawienia i analizy.