Grota Roweckiego 123/17, 52-232 Wrocław

Usługi kadrowe

Usługi kadrowe

Usługi kadrowe

Usługi kadrowe

Usługi kadrowe

Usługi kadrowe

Usługi kadrowe

Usługi kadrowe

Usługi kadrowe

Usługi kadrowe

Usługi kadrowe

Usługi kadrowe

Usługi kadrowe

Usługi kadrowe

Usługi kadrowe

Szkolenia według województw i miast

    W przypadku zainteresowania szkoleniem zamkniętym proszę wypełnić formularz.

Polski Instytut Podatków i Rachunkowości  Sp. z o.o. zapewnia obsługę firm w zakresie usług kadrowych. Kadry i płace obejmują zarówno administrację płacową, jak i obsługę dokumentacji kadrowej, m.in. w zakresie:

  • sporządzania oraz rozliczania umów o pracę, w tym również z cudzoziemcami,
  • sporządzania świadectw pracy, zaświadczeń o okresie zatrudnienia i wynagrodzeniu pracowników i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem,
  • zakładania i prowadzenia akt osobowych,
  • przygotowywania rocznych rozliczeń podatkowych (PIT-11, PIT-8B) a także PIT-4R i PIT-8AR,
  • obsługi umów zleceń i umów o dzieło,
  • rejestracji przedsiębiorstwa i jego pracowników w Urzędzie Skarbowym i ZUS,
  • sporządzania i składania deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych.