Grota Roweckiego 123/17, 52-232 Wrocław

Rachunkowość zabezpieczeń

Rachunkowość zabezpieczeń

Rachunkowość zabezpieczeń

Rachunkowość zabezpieczeń

Rachunkowość zabezpieczeń

Rachunkowość zabezpieczeń

Rachunkowość zabezpieczeń

Rachunkowość zabezpieczeń

Rachunkowość zabezpieczeń

Rachunkowość zabezpieczeń

Rachunkowość zabezpieczeń

Rachunkowość zabezpieczeń

Rachunkowość zabezpieczeń

Rachunkowość zabezpieczeń

Rachunkowość zabezpieczeń

Szkolenia według województw i miast

    W przypadku zainteresowania szkoleniem zamkniętym proszę wypełnić formularz.

Polski Instytut Podatków i Rachunkowości Sp. z o.o. specjalizuje się głównie w zabezpieczaniu pozycji walutowych Klientów. Ryzyko walutowe w tym zakresie związane jest głównie z transakcjami eksportowymi, importowymi, nabyciem i sprzedażą wewnątrzwspólnotową. Nie bez znaczenia jest również kredytowanie oraz zabezpieczenie aktywów finansowych denominowanych w walutach obcych. Nasi eksperci przygotowują procedury związane z rachunkowością zabezpieczeń w tym obszarze. Przygotowujemy strategie i rozwiązania w zakresie zabezpieczeń. Badamy ich efektywność. Dobieramy dla Klientów takie instrumenty zabezpieczające, które w sposób efektywny pozwalają na minimalizację ryzyka kursowego związanego z pozycjami zabezpieczanymi, zgodnie z zasadą maksimum korzyści do minimum ryzyka.