Grota Roweckiego 123/17, 52-232 Wrocław

Szkolenia według województw i miast

    W przypadku zainteresowania szkoleniem zamkniętym proszę wypełnić formularz.

Polski Instytut Podatków i Rachunkowości Sp. z o.o. specjalizuje się głównie w zabezpieczaniu pozycji walutowych Klientów. Ryzyko walutowe w tym zakresie związane jest głównie z transakcjami eksportowymi, importowymi, nabyciem i sprzedażą wewnątrzwspólnotową. Nie bez znaczenia jest również kredytowanie oraz zabezpieczenie aktywów finansowych denominowanych w walutach obcych. Nasi eksperci przygotowują procedury związane z rachunkowością zabezpieczeń w tym obszarze. Przygotowujemy strategie i rozwiązania w zakresie zabezpieczeń. Badamy ich efektywność. Dobieramy dla Klientów takie instrumenty zabezpieczające, które w sposób efektywny pozwalają na minimalizację ryzyka kursowego związanego z pozycjami zabezpieczanymi, zgodnie z zasadą maksimum korzyści do minimum ryzyka.

wstecz