Grota Roweckiego 123/17, 52-232 Wrocław

Przygotowanie do przejścia z PSR na MSR/MSSF

Przygotowanie do przejścia z PSR na MSR/MSSF

Przygotowanie do przejścia z PSR na MSR/MSSF

Przygotowanie do przejścia z PSR na MSR/MSSF

Przygotowanie do przejścia z PSR na MSR/MSSF

Przygotowanie do przejścia z PSR na MSR/MSSF

Przygotowanie do przejścia z PSR na MSR/MSSF

Przygotowanie do przejścia z PSR na MSR/MSSF

Przygotowanie do przejścia z PSR na MSR/MSSF

Przygotowanie do przejścia z PSR na MSR/MSSF

Przygotowanie do przejścia z PSR na MSR/MSSF

Przygotowanie do przejścia z PSR na MSR/MSSF

Przygotowanie do przejścia z PSR na MSR/MSSF

Przygotowanie do przejścia z PSR na MSR/MSSF

Przygotowanie do przejścia z PSR na MSR/MSSF

Szkolenia według województw i miast

    W przypadku zainteresowania szkoleniem zamkniętym proszę wypełnić formularz.

Polski Instytut Rachunkowości i Podatków Sp. z o.o. wspomaga Klientów w przechodzeniu z Polskich Standardów Rachunkowości na rozwiązania ujęte w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości i Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej. Nasze usługi obejmują nie tylko przekształcenia sprawozdań finansowych opracowanych zgodnie z PSR na MSR/MSSF. Dla naszych Klientów również przygotowujemy aktualizację polityki rachunkowości zgodną z MSR/MSSF. Usługi są wykonywane przez naszych ekspertów – doświadczonych biegłych rewidentów.