Grota Roweckiego 123/17, 52-232 Wrocław

Instrukcje kontroli i obiegu dokumentów

Instrukcje kontroli i obiegu dokumentów

Instrukcje kontroli i obiegu dokumentów

Instrukcje kontroli i obiegu dokumentów

Instrukcje kontroli i obiegu dokumentów

Instrukcje kontroli i obiegu dokumentów

Instrukcje kontroli i obiegu dokumentów

Instrukcje kontroli i obiegu dokumentów

Instrukcje kontroli i obiegu dokumentów

Instrukcje kontroli i obiegu dokumentów

Instrukcje kontroli i obiegu dokumentów

Instrukcje kontroli i obiegu dokumentów

Instrukcje kontroli i obiegu dokumentów

Instrukcje kontroli i obiegu dokumentów

Instrukcje kontroli i obiegu dokumentów

Szkolenia według województw i miast

    W przypadku zainteresowania szkoleniem zamkniętym proszę wypełnić formularz.

Prowadzenie rachunkowości w każdej jednostce nie może odbywać się bez właściwego systemu kontroli i obiegu dokumentów.  Prawny obowiązek udokumentowania wszystkich zapisów księgowych występujących w danym okresie jest w tym zakresie bardzo istotny. Oznacza to, że jednostki powinny taki system mieć opracowany i wdrożony. Pozwala on bowiem odtworzyć poszczególne operacje i zdarzenia gospodarcze. Umożliwia także  sprawdzenie zgodności rejestracji operacji i zdarzeń gospodarczych z obowiązującymi przepisami oraz na bieżąco kontrolowanie skutków poszczególnych operacji związanych z prowadzoną działalnością.

Polski Instytut Podatków i Rachunkowości Sp. z o.o. opracowuje i aktualizuje instrukcje kontroli i obiegu dokumentów. Prace są wykonywane przez naszych ekspertów.