Grota Roweckiego 123/17, 52-232 Wrocław

Szkolenia według województw i miast

    W przypadku zainteresowania szkoleniem zamkniętym proszę wypełnić formularz.

Dotychczas nieobowiązkowa analiza danych porównawczych (benchmarking study) od 1 stycznia 2017 r. jest  obligatoryjnym elementem dokumentacji krajowej w przypadku podatników, których przychody lub koszty przekroczą w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 10 000 000 euro.

Prawidłowo sporządzona analiza porównawcza (przy wykorzystaniu wewnętrznych danych podatników lub danych z zewnętrznych baz) będzie narzędziem obrony dla podatnika jako kluczowy dowód w potencjalnym sporze z administracją podatkową.

Dla swoich klientów Polski Instytut Podatków i Rachunkowości Sp. z o.o. gromadzi i przetwarza informacje na temat konkurencji, by zawsze mieli oni aktualny obraz dynamicznie zmieniającego się otoczenia biznesowego. Wiedza z zakresu competitive intelligence pozwala właściwie i szybko reagować na posunięcia konkurentów i wzrastające wymogi rynku. Nasza analiza konkurencji daje przedsiębiorcom poczucie kontroli nad sytuacją, zmniejsza niepewność, a tym samym ogranicza ryzyko błędów w trakcie podejmowania strategicznych decyzji biznesowych. Nasza firma wspomaga Klientów w ustaleniu pozycji konkurencyjnej. Udzielamy odpowiedzi na pytania:

  • jakie są plany rozwojowe mojej konkurencji?
  • jak mogę osiągnąć pozycję lidera w szybko zmieniającym się otoczeniu biznesowym?
  • jak mam zareagować na zmieniającą się strategię moich konkurentów?

Zaawansowane podejście do zarządzania wiedzą o konkurencji, oferowane przez naszą firmę, jest w obecnych czasach warunkiem koniecznym do osiągnięcia silnej pozycji rynkowej. Dla naszych Klientów zdobywamy niezbędną wiedzę na temat posunięć konkurencji, a także rekomendujemy strategie biznesowe zapewniające stałe wyprzedzanie działań konkurentów.

Zaawansowane podejście do zarządzania wiedzą o konkurencji, oferowane przez naszą firmę, jest w obecnych czasach warunkiem koniecznym do osiągnięcia silnej pozycji rynkowej. Dla naszych Klientów zdobywamy niezbędną wiedzę na temat posunięć konkurencji, a także rekomendujemy strategie biznesowe zapewniające stałe wyprzedzanie działań konkurentów.

Oferowane usługi konsultingowe w obszrze analizy konkurencji można podzielić na kilka głównych kategorii:

Badanie międzynarodowego otoczenia konkurencyjnego

Pomagamy Klientom ustalić sposoby działania konkurentów na wybranych rynkach regionu Europy Środkowo- i Południowo-Wschodniej, i ich metody dostosowania się do lokalnej kultury biznesowej, określić nisze, które postanowili zagospodarować rywale oraz zróżnicowanie ich oferty w poszczególnych krajach. Nasze analizy odpowiadają na konkretne pytania Klienta dotyczące określonej gałęzi gospodarki lub innych graczy rynkowych w danym sektorze. Badania międzynarodowego otoczenia konkurencyjnego są cennym źródłem informacji dla każdego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność na terenie kilku krajów regionu i stanowią podstawę doradztwa strategicznego dla firm zainteresowanych gruntownym zrozumieniem krajobrazu konkurencyjnego w regionie.

Benchmarking

Porównujemy ofertę i pozycję rynkową Klienta z ofertą i pozycją jego rywali oraz pomagamy w ocenie przewag konkurencyjnych i słabości Klienta za pomocą odpowiednio dobranej metodologii. Nasze podejście do benchmarkingu pomaga w analizie procesów i wskaźników efektywności w porównaniu z najlepszymi firmami sektora lub nawet najlepszymi praktykami z innych branż.

Współpracujemy z Klientem w celu minimalizacji zakresu, w jakim jego działalność może być przedmiotem analizy konkurencji prowadzonej przez rywali. Jako eksperci w tej dziedzinie wiemy, jak uchronić firmę Klienta przed takimi działaniami ze strony innych wyspecjalizowanych firm. Weryfikujemy politykę informacyjną Klienta, identyfikujemy potencjalne źródła niezamierzonych wycieków danych poufnych i wdrażamy odpowiednie środki bezpieczeństwa.

Analizujemy otoczenie konkurencyjne w wybranych przez Klienta państwach Europy Środkowo- lub Południowo-Wschodniej, aby ustalić, czy podejmowanie działalności w danym kraju jest opłacalne. Zadajemy fundamentalne pytanie: czy ten rynek oferuje możliwość zarobku? Ta usługa zapewnia szczegółowy przegląd głównych konkurentów Klienta, ich cen, a także ocenę szans na osiągnięcie celów określonych przez Klienta.

 

wstecz