Grota Roweckiego 123/17, 52-232 Wrocław

Szkolenia według województw i miast

    W przypadku zainteresowania szkoleniem zamkniętym proszę wypełnić formularz.

Eksperci Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości Sp. z o.o. przygotowują na życzenie Klientów raporty i zestawienia z obszaru analizy finansowej.  Opracowania dotyczą między innymi:

  • badania kondycji finansowej spółek (dla różnych grup interesariuszy),
  • przygotowania części finansowej biznes planu,
  • przygotowania wniosków kredytowych i pożyczkowych,
  • wycen spółek,
  • oceny strategii finansowych spółek,
  • oceny projektów inwestycyjnych,
  • badania efektywności zarządzania płynnością i kapitałem obrotowym w spółkach,
  • optymalizacji źródeł finansowania.

wstecz