Grota Roweckiego 123/17, 52-232 Wrocław

Szkolenia według województw i miast

    W przypadku zainteresowania szkoleniem zamkniętym proszę wypełnić formularz.

Audyt po centralizacji w samorządzie skierowany jest przede wszystkim do skarbników i księgowych w urzędzie miasta, gminy czy starostwa powiatowego. Umożliwia korzystanie z profesjonalnego doradztwa w kwestiach dotyczących m.in.:

  • wdrożenia scentralizowanych rozliczeń  VAT,
  • odpowiedzialności karnej – skarbowej,
  • Jednolitego Pliku Kontrolnego,
  • prewspółczynnika oraz współczynnika VAT na zasadzie analizy dokumentów źródłowych i sprawdzenia wyliczonych wskaźników,
  • zwrotów VAT oraz kwalifikowalności VAT dla potrzeb dotacyjnych.

Wprowadzone zmiany prawne dotyczące przepisów w zakresie centralizacji jednostek budżetowych od 1 stycznia 2017 roku, stworzyły potrzebę takiego nowatorskiego narzędzia współpracy. Taka forma wsparcia pomoże JST łatwiej dostosować się do nowych wymogów prawno-podatkowych.

Zapewnienie prawidłowości wspólnego rozliczenia VAT wymaga w szczególności śledzenia zmian w przepisach. Ustawodawca podatkowy jest natomiast niezwykle aktywny w tym zakresie i od 1 stycznia 2017 roku wprowadzono kolejną nowelizację ustawy o VAT. Jednakże i w zakresie obowiązujących już od dawna przepisów VAT istnieje wiele wątpliwości, o czym świadczą rozbieżności interpretacyjne w wielu zagadnieniach kluczowych dla JST (w tym dotyczących zakresu prawa do odliczenia VAT) i kolejne pytania prejudycjalne kierowane przez NSA do Trybunału Sprawiedliwości UE. Na to wszystko nakłada się jeszcze kwestia kwalifikowalności podatku VAT w projektach realizowanych z udziałem środków unijnych. Złożenie oświadczenia o kwalifikowalności VAT wymaga teraz poszerzonej analizy pod kątem sposobu wykorzystania infrastruktury powstałej w ramach realizacji projektu.

W szczególności pragniemy zachęcić Państwa do korzystania z oferty naszych audytów podatkowych i szkoleń podatkowych.

Wspomniane zmiany w przepisach obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku, jak też wątpliwości interpretacyjne, w tym w orzecznictwie NSA, każą bowiem położyć nacisk na ciągłe doskonalenie kadr. To bowiem nie kto inny, jak skarbnik oraz księgowi pracujący w urzędzie i jednostkach organizacyjnych na co dzień muszą zmagać się z niełatwą materią podatku VAT.

wstecz